Księżyc i legenda”

Tysiąca polskich lat
przeminął okres długi
I tysiąc pierwszy rok
historii wybił dzwon.
Wśród wielu innych dat,
wyznaczył Fromborkowi
Do nowej drogi start,
wysiłkiem naszych rąk.

Ref.: To samo niebo namiot swój
rozpina nad katedrą,
Z lampami zapalonych gwiazd,
z księżycem i legendą.
To tu, gdzie dziś harcerski śpiew
odbija się o mury,
Kopernik śledził planet ruch
i zmieniał bieg natury.

https://www.youtube.com/watch?v=8_a-jai9M18

 do góry