Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Grodźcu

ul.Tartaczna 1

46-040 Ozimek

tel.: 77 465 55 24

e-mail: info@pspgrodziec.ozimek.pl


Obejmuje miejscowości: Chobie, Grodziec, Mnichus i przysiółek Kuziory

 do góry