•  dyrektor szkoły -  mgr Dorota Mrozek - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Ewa Burzyńska - nauczyciel dyplomowany; edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Mariola Chmielarz - nauczyciel dyplomowany; edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Beata Szmit – nauczyciel mianowany; edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Agnieszka Łęgosz – nauczyciel dyplomowany; język polski, historia, WOS
 • mgr Bożena Mirowska - nauczyciel dyplomowany; matematyka, zajęcia techniczne, świetlica
 • mgr Anna Pędzik -  nauczyciel dyplomowany; społeczny zastępca dyrektora, język angielski, biblioteka, pedagog szkolny
 • mgr Ewa Adamiec - nauczyciel dyplomowany; język mniejszości narodowej - niemiecki, język obcy nowożytny - niemiecki, historia i kultura Niemiec, muzyka, plastyka
 • mgr Klaudia Troszyńska - nauczyciel mianowany; wychowanie fizyczne, logopedia
 • mgr Emilia Smolnik - nauczyciel mianowany; religia, przyroda, biologia, WDŻ, świetlica
 • mgr Małgorzata Korniak - nauczyciel dyplomowany; chemia, fizyka
 • mgr Barbara Kowalczyk - Stasiuk - nauczyciel dyplomowany; geografia
 • mgr Marta Więdłocha - nauczyciel dyplomowany; informatyka
 • mgr Dariusz Sułek - nauczyciel dyplomowany; EDB
 • mgr Małgorzata Kuchne - nauczyciel dyplomowany, nauczyciel wspomagający

       

       Psycholog szkolny - p. Magdalena Alenowicz, nauczyciel kontraktowy

       Pedagog specjalny - mgr Jolanta Cecota, nauczyciel dyplomowany

       pielęgniarka - p. Ewa Matyaszczuk

       

       

 

 do góry