Dziś jest: 09/27/2020 Imieniny:

Sekretariat

Procedury, regulaminy

PROCEDURA WYDAWANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNEJ, ŚWIADECTWA SZKOLNEGO ORAZ KARTY ROWEROWEJ I POBIERANIA OPŁAT ZA TE CZYNNOŚCI W PUBLICZNEJ  SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRODŹCU


Podstawa prawna:

       1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58/2005 poz. 504 z późn. zm. )

       2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635)


I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

 1. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej zgodnie z załącznikiem nr 1 do procedury – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.
 2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, oraz dowód opłaty skarbowej.
 3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł. 
 4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.


II. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.

 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa - zgodnie z załącznikiem nr 2 do procedury – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.
 2. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej. 
 3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł. 
 4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.


III. Zasady wydawania duplikatu karty rowerowej

 1. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży oryginału karty rowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu karty rowerowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do procedury – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej(poniżej).
 2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię)
 3. Za wydanie duplikatu karty rowerowej nie pobiera się opłaty 
 4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.


IV. Powyższe opłaty należy wnosić .

 1. W kasie UGiM Ozimek lub 
 2. Na konto UGiM w BS Leśnica o/Ozimek nr 19 8907 1050 2004 3000 1010 0002.


Wprowadzono zarządzeniem dyrektora 7/2010 z dnia 09.10.2010 r.
 

 • Data aktualizacji: 2020-09-09 14:57
 • |
 • Licznik odwiedzin: 627 059